ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐ

 • Հասցե՝
  Հայաստանի Հանրապետություն, ք․ Երևան, Վազգեն Սարգսյան 6, 0010
 • Հեռախոս՝
  (+374 95) 226-227
 • Էլ․ հասցե՝
  info.aina.ngo@gmail.com
 • Բողոք կամ պահանջ ունենալու դեպքում զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակ՝
  (+374 60) 70-11-11