«Գյուղատնտեսությունը Ապահովագրողների Ազգային Գործակալություն» հասարակական կազմակերպության գործունեության նպատակը գյուղատնտեսական ռիսկերի ապահովագրական համակարգի կոորդինացումն է, այդ թվում` ԳԱԱԳ-ի անդամ ապահովագրական ընկերությունների գործունեության արդյունավետությանը նպաստելու, այն կարգավորելու և վերահuկելու, անդամ ապահովագրական ընկերությունների համար մաuնագիտական վարքագծի կանոններ մշակելու միջոցով, ինչպես նաև տուժած անձանց շահերի պաշտպանությունը:


Խորհուրդ

Արտակ Քամալյան (նախագահ)
ՀՀ էկոնոմիկայի փոխնախարար

Արմենակ Դարբինյան
ՀՀ ԿԲ խորհրդի անդամ

Վահագն Աղավելյան
«Ռոսգոսստրախ Արմենիա» ապահովագրական ՓԲԸ գործադիր տնօրենի տեղակալ

Աննա Վարդիկյան
Գործադիր տնօրեն

Նարեկ Հովակիմյան
Գործադիր տնօրենի տեղակալ


2019 թվականի սեպտեմբերի 30-ից, գյուղատնտեսության ապահովագրությունը արդեն հասանելի է ֆերմերների համար։ Այս տարի պիլոտային ապահովագրության ենթակա մշակաբույսերն են՝ են ծիրանը և խաղողը:

Վերը նշված մշակաբույսերը պիլոտային փուլում ապահովագրվելու են՝

  1. «գարնանային ցրտահարում» ռիսկից՝ Արմավիր և Արարատ մարզերում
  2. «կարկուտ ու հրդեհ» ռիսկից՝ Արմավիրի, Արարատի, Արագածոտնի,

Տավուշի, Կոտայքի և Վայոց Ձորի մարզերում

Հետագայում մշակաբույսերը և մարզերն աստիճանաբար ավելացվելու են։

Որպես ապահովագրական գումար՝ գյուղատնտեսը հնարավորություն ունի ընտրելու 5 ապահովագրական ծածկույթներից մեկը։

Ընտրված ծածկույթի և բերքին հասցված փաստացի վնասի հիման վրա կհաշվարկվի ապահովագրական հատուցումը։

Ապահովագրության գինը (ապահովագրավճար) տարբերվելու է ըստ հատուկ ռիսկային գոտու, որը որոշվում է ելնելով հողամասի գտնվելու վայրից:
Ապահովագրական ծածկույթի մակարդակները ներկայացված են Աղյուսակ 1-ում՝

Աղյուսակ 1 Ապահովագրական ծածկույթի 5 մակարդակներ

ՄակարդակԱպահովագրական ծածկույթ
ԾիրանԽաղող
1400 000 ՀՀ դրամ750 000 ՀՀ դրամ
2600 000 ՀՀ դրամ1 000 000 ՀՀ դրամ
3800 000 ՀՀ դրամ1 250 000 ՀՀ դրամ
41 000 000 ՀՀ դրամ1 500 000 ՀՀ դրամ
51 200 000 ՀՀ դրամ1 800 000 ՀՀ դրամ

Գյուղատնտեսության ապահովագրությունն իրականացվում է պետության ֆինանսական աջակցությամբ՝ ապահովագրավճարի սուբսիդավորման միջոցով։ Ֆերմերներին սկզբնական փուլում կտրամադրվի ապահովագրության պայմանագրով նախատեսված ապահովագրավճարի 50% — 60% չափով սուբսիդավորում (կախված ապահովագրական պրոդուկտի տեսակից)։


Գյուղատնտեսության ապահովագրության ներդրման համար ստեղծված
պատասխանատու մարմինն է «Գյուղատնտեսությունը Ապահովագրողների
Ազգային Գործակալություն» հասարակական կազմակերպությունը (ԳԱԱԳ), որն իրականացնելու է գյուղատնտեսության ղեկավարումն ու զարգացումը։


Գյուղատնտեսության ապահովագրության պայմանագրեր վաճառում են
Ռոսգոսստրախ Արմենիա, Ինգո Արմանիա և Սիլ Ինշուրանս ապահովագրական կազմակերպությունները։

Անցնելով այն հղումներով կգտնեք առավել մանրամասն տեղեկություն
ապահովագրական պրոդուկտի պայմանների մասին։

  • ROSGOSSTRAKH
  • INGO ARMENIA
  • SIL INSURANCE
  • Abcfinance.am