«Գյուղատնտեսությունը Ապահովագրողների Ազգային Գործակալություն» (Այսուհետ՝ Գործակալություն) հասարակական կազմակերպության գործունեության նպատակը՝  գյուղատնտեսական ռիսկերի ապահովագրական համակարգի կոորդինացումն է, այդ թվում` Գործակալության անդամ ապահովագրական ընկերությունների գործունեության արդյունավետությանը նպաստելու, այն կարգավորելու և վերահuկելու՝ անդամ ապահովագրական ընկերությունների համար մաuնագիտական վարքագծի կանոններ մշակելու միջոցով, ինչպես նաև տուժած անձանց շահերի պաշտպանությունը:


Գործակալության Խորհուրդ

 

________ (նախագահ)

Արմենակ Դարբինյան
Հայաստանի Հանրապետության  կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամ

Վահագն Աղավելյան
«Ռոսգոսստրախ Արմենիա» ապահովագրական ՓԲԸ գործադիր տնօրենի տեղակալ

Աննա Վարդիկյան
Գործադիր տնօրեն


2019 թվականի սեպտեմբերի 30-ից, գյուղատնտեսության ապահովագրությունը արդեն հասանելի է ֆերմերների համար։2019 թ. պիլոտային ապահովագրության ենթակա մշակաբույսերն են՝ ծիրանը և խաղողը:

Վերը նշված մշակաբույսերը պիլոտային փուլում ապահովագրվում են՝

  1. «գարնանային ցրտահարում» ռիսկից՝ Արմավիր և Արարատ մարզերում
  2. «կարկուտ ու հրդեհ» ռիսկից՝ Արմավիրի, Արարատի, Արագածոտնի, Տավուշի, Կոտայքի և Վայոց Ձորի մարզերում

Հետագայում մշակաբույսերը և մարզերն աստիճանաբար ավելացվելու են։

Որպես ապահովագրական գումար՝ գյուղատնտեսը հնարավորություն ունի ընտրելու 5 ապահովագրական ծածկույթներից մեկը։ Ընտրված ծածկույթի և բերքին հասցված փաստացի վնասի հիման վրա կհաշվարկվի ապահովագրական հատուցումը։

Ապահովագրության գինը (ապահովագրավճար) տարբերվելու է ըստ հատուկ ռիսկային գոտու, որը որոշվում է ելնելով հողամասի գտնվելու վայրից:
Ապահովագրական ծածկույթի մակարդակները ներկայացված են Աղյուսակ 1-ում՝

Աղյուսակ 1 Ապահովագրական ծածկույթի 5 մակարդակներ

ՄակարդակԱպահովագրական ծածկույթ
ԾիրանԽաղող
1400 000 ՀՀ դրամ750 000 ՀՀ դրամ
2600 000 ՀՀ դրամ1 000 000 ՀՀ դրամ
3800 000 ՀՀ դրամ1 250 000 ՀՀ դրամ
41 000 000 ՀՀ դրամ1 500 000 ՀՀ դրամ
51 200 000 ՀՀ դրամ1 800 000 ՀՀ դրամ

Գյուղատնտեսության ապահովագրությունն իրականացվում է պետության ֆինանսական աջակցությամբ՝ ապահովագրավճարի սուբսիդավորման միջոցով։ Ֆերմերներին սկզբնական փուլում կտրամադրվի ապահովագրության պայմանագրով նախատեսված ապահովագրավճարի 50% — 60% չափով սուբսիդավորում (կախված ապահովագրական պրոդուկտի տեսակից)։


Գյուղատնտեսության ապահովագրության ներդրման համար ստեղծված
պատասխանատու մարմինն է «Գյուղատնտեսությունը Ապահովագրողների
Ազգային Գործակալություն» (Այսուհետ՝ Գործակալություն) հասարակական կազմակերպությունը , որն իրականացնելու է գյուղատնտեսության ղեկավարումն ու զարգացումը։


Գյուղատնտեսության ապահովագրության պայմանագրերի կնքումը իրականացնող ընկերություններն են.

Ռոսգոսստրախ Արմենիա, Ինգո Արմանիա և Սիլ Ինշուրանս ապահովագրական կազմակերպությունները։

Անցնելով այն հղումներով կգտնեք առավել մանրամասն տեղեկատվություն ապահովագրական պրոդուկտի պայմանների մասին։

  • ROSGOSSTRAKH
  • INGO ARMENIA
  • SIL INSURANCE
  • Abcfinance.am