Հաճախ տրվող հարցեր

Ո՞ր մշակաբույսերն է կարելի ապահովագրել:

Հնարավոր է ապահովագրել ծիրանի և խաղողի բոլոր բուսաձևերը /սորտ/։ Հետագայում ապահովագրվող մշակաբույսերի քանակը կավելանա՝ ներառելով նորերը։

Ո՞ր ռիսկերն են ապահովագրվում:

2019 թ․ — ին հնարավոր է ապահովագրել Կարկուտ և հրդեհ (Այս ռիսկերը ապահովագրվում են միասին՝ որպես մեկ պրոդուկտ), գարնանային ցրտահարում ռիսկերը։

Ո՞ր ռիսկերը չեն հատուցվում:

Հատուցման ենթական չեն կարտուտից, հրդեհից և ցրտահատումից բացի բոլոր ռիսկերը, օրինակ՝

 1. Մշակաբույսերի վնասատուներից ազդեցություն,
 2. Մշակաբույսերի հիվանդություններից ազդեցություն,
 3. Մշակաբույսերի աճեցման տեխնոլոգիաների խախտում,
 4. Մշակաբույսերի աճեցմանն ուղղված տեխնոլոգիական գործողությունների ապահովման համար անհրաժեշտ բույսերի պաշտպանման, աշխատուժի և տեխնիկայի միջոցների բացակայությունը,
 5. Հողային և մթնոլորտային երաշտ,
 6. Ձմեռային սառնամանիքների ազդեցություն,
 7. Ջրհեղեղ
 8. Վնասը հասցված ծառերին և ծառերի ճյուղերին
Ո՞ր մարզերում է գործում ապահովագրությունը:

2019-ին գարնանային ցրտահարում ռիսկից ապահովագրությունը հասանելի է հետևյալ մարզերում՝

 1. Արարատ
 2. Արմավիր;

կարկուտ և հրդեհ ռիսկերից  ապահովագրությունը հասանելի կլինի

 1. Արարատ
 2. Արմավիր
 3. Արագածոտն
 4. Կոտայք
 5. Տավուշ
 6. Վայոց Ձոր մարզերում։
Որքա՞ն է ապահովագրական գումարը

Պիլոտային փուլում գյուղատնեսը իրավունք ունի որպես ապահովագրական գումար ընտրել ապահովագրական կազմակերպության կողմից առաջարկվող 5 ծածկույթներից մեկը։ Այս ախահովագրական ծածկույթները հաշվարկվել են համաձայն գյուղատնտեսի կողմից արված բերքի արտադրական ծախսերի։ Այսինքն՝ այն ծախսերի, որոնք գյուղատնտեսը կատարում է մշակաբույսի մեկ տարվա խնամքի համար՝ սկսած վաղ գարնանային աշխատանքներից, ամբողջ բուսաճի ընթացքում մինչև ուշ աշնանային վերջին աշխատանքները։

Ապահովագրական ծածկույթի մակարդակները ներկայացված են Աղյուսակ 1-ում՝

 

Աղյուսակ 1. Ապահովագրական ծածկույթի 5 մակարդակներ

Մակարդակ

Ապահովագրական ծածկույթ/ 1 հա

Ծիրան

Խաղող

1

400 000 ՀՀ դրամ

750 000 ՀՀ դրամ

2

600 000 ՀՀ դրամ

1 000 000 ՀՀ դրամ

3

800 000 ՀՀ դրամ

1 250 000 ՀՀ դրամ

4

1 000 000 ՀՀ դրամ

1 500 000 ՀՀ դրամ

5

1 200 000 ՀՀ դրամ

1 800 000 ՀՀ դրամ

 

Ապահովագրավճարը կախված է լինելու հենց այս ծախսերի մակարդակից, մասնավորապես՝ ինչքան բարձր է գյուղատնտեսի կողմից ընտրված ծածկույթը՝ այնքան բարձր է լինելու և՛ ապահովագրական կազմակերպությանը վճարվող գումարը,և առավելագույն հատուցման չափը։

Որքա՞ն է ապահովագրավճարի չափը:

Ապահովագրավճարը որոշելու համար հաշվի են առնվում՝

 • Մշակաբույսի տեսակը՝ ծիրան և/կամ խաղող
 • Ռիսկի տեսակը՝ կարկուտ և հրդեհ և/կամ գարնանային ցրտահարում
 • Ռիսկային գոտին՝ Հիմք ընդունելով Հիդրոօդերեւութաբանության ծառայության կողմից տրամադրված տեղեկատվությունը՝ պիլոտային մարզերի բոլոր համայնքներին տրվել են ռիսկային կշիռներ կարկտահարության և գարնանային ցրտահարման համար։ Ապահովագրական սակագները կիրառվում են ըստ ռիսկային գոտու։ Յուրաքանչյուր համայնքի ռիսկային կշիռը ներկայացված է հավելված 2-ում։
 • Ընտրած ապահովագրակա ծածկույթը՝ ընտրում է գյուղատնտեսը
 • Հողատարածքի չափը՝ Սա նույնպես տրամադրում է գյուղատնտեսը։ Այն դեպքերում, երբ գյուղատնտեսին պատկանող հողատարածքում աճում են 5 տարբեր մշակաբույս, գյուղացին պարտավոր է նշել միայն այն տարածքը, որը զբաղեցնում են ծիրանը և/կամ խաղողը։
 • Սուբսիդավորման չափը՝ ապահովագրավճարը սուբսիդավորվում է գարնանային ցրտահարությունից ապահովագրման դեպքում՝ 60%, իսկ կարկուտից և հրդեհից ապահովագրման դեպքում՝ 50%-ի չափով։

 

Նույն մշակաբույսի և տարածքի համար կարկուտ և հրդեհ, գարնանային ցրտահարությում ռիսկերից միաժամանակ ապահովագրվելու դեպքում ապահովագրության պայմանագրով սահմանված ապահովագրավճարի վրա կկիրառվի 10% զեղչ։

Հետադարձ կապ

Իսկ եթե ես մշակում եմ իմ ընկերոջ հողատարածքը: Կարո՞ղ եմ այն ապահովագրվել:

Այո, կարող եք:

Այս դեպքում նույնպես անհրաժեշտ կլինի ներկայացնել՝

 • Անձնագիր
 • Հողատարածքի վարձակալության պայմանագիր
 • Լրացրած ապահովագրական դիմում
Որտեղի՞ց կարող եմ ձեռք բերել ապահովագրական պայմանագիր:

«ՍԻԼ Ինշուրանս», «Ինգո Արմենիա» և «Ռոսգոսստրախ» ապահովագրական կազմակերպությունների գրասենյակներից և իրենց գործակալներից:

Ի՞նչ է պետք անել, եթե տեղի է ունեցել ապահովագրական պատահար՝ այսինքն կարկուտ, հրդեհ կամ գարնանային ցրտահարւմ:

Պետք է 48 ժամվա ընթացքում զանգահարել ապահովագրական ընկերություն, հաղորդել տեղի ունեցածի մասին և սպասել վնաս գնատատողի այցին՝ կատարելով ապահովագրական կազմակերպության կողմից տրված հրահանգները:

Ապահովագրական կազմակերպությունների ցուցակը և կոնտակտային տվյալները կարող եք տեսնել հավելված 1-ում

Ո՞վ է իրականացնելու վնասի գնահատումը։

Վերապատրաստված մասնագետներ, որոնք սերտիֆիկացվել են Գյուղատնտեսական ապահովագրողների ազգային գործակալության  (ԳԱԱԳ) կողմից:

Նրանք նշանակվում են և վճարվում ապահովագրական ընկերությունների կողմից:

Ինչպե՞ս է վնասը հաշվարկվում:

Վնասը հաշվարկվում է ըստ միջազգային խորհրդատուների կողմից մշակված հատուկ միջազգային փորձի համապատասխան մեթոդաբանության։

Իսկ եթե ես համաձայն չե՞մ արդյունքի հետ:

Բողոքների դեպքում ԳԱԱԳ-ը ուսումնասիրում է դեպքը և իրականացնում կրկնակի փորձաքննություն։

Ո՞վ է վճարելու երկրորդ/կրկնակի փորձաքննության համար:

Այն կողմը, ով չի համաձայնում վնաս գնահատողի կողմից հաշված առաջին արդյունքների հետ: Գինը կախված կլինի մշակաբույսի տեսակից, հողատարածքի չափից և այլ տեղեկությունից։

Վնասի գնահատման արժեքի մասին տեղեկություն կտրամադրվի հետագայում։

Ե՞րբ և ինչպե՞ս է կատարվում հատուցման փոխանցումը:

Հատուցումը հիմնական դեպքերում իրականացվելու է բերքահավաքից հետո:

Բացառություն են կազմում այն դեպքերը, եթե տեղի է ունեցել բերքի ամբողջական վնաս (100%)։ Այս դեպքում հատուցումը կիրականացվի վնասից հետո։

Բոլոր դեպքերում հատուցումը կախված է երկու պայմանից՝ վնասի գնահատման վերջնականացումից և ապահովագրական կազմակերպության կողմից իրականացվող ներքին գործընթացներից: Հիմնականում դա կիրականանա մինչ բերքահավաքի ավարտը։

Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ ապահովագրական պրոդուկտը գնելու համար:

Ապահովագրական պայմանագրեր ձեռք բերելու անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • Անձնագիր
 • Հողամասի սեփականության վկայականը, վարձակալության պայմանագիրը կամ այլ իրավական փաստաթղթեր
 • Լրացրած ապահովագրական դիմում /տես հավելված 2/
Ի՞նչ է չհատուցվող գումարը: Ինչպե՞ս է այն հաշվվում:

Չհատուցվող գումարը վնասի այն մասն է, որը չի փոխհատուցվում ապահովագրական կազմակերպության կողմից: Կիրառվում է, որպեսզի գյուղատնտեսը նույնպես ունենա պատասխանատվություն բերքի նկատմամբ և կազմում է ապահովագրված գումարի 10%-ը:

Ինչու՞է կիրառվում չհատուցվող գումարը:

Որպեսզի գյուղատնտեսներն ավելի պատասխանատու լինեն ոչ միայն իրենց բերքի, այլև տեխնոլոգիական սխալների հանդեպ:

Ինչպե՞ս են գործում սուբսիդիաները:

Կառավարությունը սուբսիդավորում է ապահովագրական պայմանագրի արժեքի 50-60 տոկոսը, կախված ապահովագրական պրոդուկտի ընտրությունից։

Որքա՞ն են կազմում սուբսիդիաները։

Սուբսիդիաները կազմում են 50% կարկուտի և հրդեհի դեպքում և 60% գարնանային ցրտահարման դեպքում:

Ե՞րբ կարող եմ գնել ապահովագրություն:

Քանի որ այն եղանակային պայմանները, որոնց դեպքում իրականացվում է ապահովագրությունը սեզոնային է, վաճառքը 2020 թվականի բերքի համար իրականացվելու է`

Կարկուտի և հրդեհի դեպքում՝ Սեպտեմբերի 30 – Մարտի 25

Գարնանային ցրտահարման դեպքում՝ Սեպտեմբերի 30 – Փետրվարի 15

Վաճառքը իրականացվելու է «կարկուտի և հրդեհ», ու «գարնանային ցրտահարման» ռիսկերի տեղի ունենալու հավանական ժամանակաշրջանից առաջ միայն

Ապահովագրական պայմանագրերի վաճառքը վերոնշյալ ռիսկերի տեղի ունենալու հավանական ժամանակաշրջանում հնարավոր չէ։

Արդյո՞ք ապահովագրություն ունենալն ավելի քիչ պատասխանատվություն է ենթադրում ինձ համար:

Ոչ՝ տեխնոլոգիական գործընթացները պետք է պահպանվեն, անկախ նրանից, կա ապահովագրություն, թե ոչ։ Գյուղատնտեսը պետք է հասկանա, որ ապահովագրվում է միայն կարկուտի, հրդեհի և գարնանային ցրտահարության կողմից հասցրած վնասը բերքին։ գյուղատնտեսն է կրում պատասխանատվություն մնացած այլ գործոնների համար։

Եթե մեկ հեկտարի վրա ես ունեմ տարբեր ծառատեսակներ, ո՞վ է հաշվարկելու միայն ծիրանի տարածքը:

գյուղատնտեսը հայտնում է դրա մասին, և այգին ամբողջությամբ չի ապահովագրվում, այլ ապահովագրվում է միայն այն տարածքը, որտեղ կան ծիրանի ծառեր և/կամ խաղողի վազեր: Այս մասին գյուղատնտեսը պետք է նշի դիմումի մեջ: Ապահովագրական կազմակերպությունը կարող է իրականացնել նախնական զննում նախքան ապահովագրական պայմանագիր կնքելը (pre-insurance survey):

Կարո՞ղ եմ հրաժարվել պայմանագրից:

Այո, ապահովագրությունից հրաժարվել հնարավոր է: Հրաժարման պայմանները գյուղատնտեսին կներկայացվեն պայմանագիրը կնքելու ժամանակ։