ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐ

 • Հասցե՝
  Հայաստանի Հանրապետություն, ք․ Երևան, Վազգեն Սարգսյան 6, 0010
 • Հեռախոս՝
  (+374 95) 226-227
 • Էլ․ հասցե՝
  info.aina.ngo@gmail.com
 • Հարցերի և առաջարկությունների դեպքում զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի թեժ գիծ՝
  (+374 10) 592-697
 • Բողոք կամ պահանջ ունենալու դեպքում զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակ՝
  (+374 60) 70-11-11

Հաճախ տրվող հարցեր

Ո՞ր մշակաբույսերը հնարավոր է ապահովագրել

Գյուղատնտեսական ապահովագրությանը ենթակա են նշված մշակաբույսերը՝  ծիրան, խաղող, խնձոր, դեղձ, աշնանացան և/կամ գարնանացան հացահատիկ (ցորեն, գարի)։

Ո՞ր ռիսկերն են ապահովագրվում

2019թ. առ այսօր հնարավոր է իրականացնել գյուղատնտեսական ապահովագրություն հետևյալ ռիսկերից.

կարկտահարություն և հրդեհ ռիսկերից ծիրանի և խաղողի ապահովագրության դեպքում` Արմավիր, Արարատ, Վայոց ձոր, Կոտայք, Տավուշ, Արագածոտն մարզերում գտնվող հողատարածքների վրա,

կարկտահարություն և հրդեհ ռիսկերից դեղձի, աշնանացան և/կամ գարնանացան հացահատիկի (գարի, ցորեն) ապահովագրության դեպքում՝  բոլոր մարզերում գտնվող հողատարածքների վրա,

կարկտահարության ռիսկից խնձորի, աշնանացան և/կամ գարնանացան հացահատիկի (ցորեն, գարի) ապահովագրության դեպքում՝  բոլոր մարզերում գտնվող հողատարածքների վրա,

գարնանային ցրտահարության ռիսկից ծիրանի, խաղողի և դեղձի ապահովագրության դեպքում՝ Արմավիր, Արարատ մարզերում գտնվող հողատարածքների վրա:

Ո՞ր ռիսկերը չեն հատուցվում

Ապահովագրական պատահար չի համարվում և ապահովագրողի կողմից ապահովագրական հատուցման ենթակա չէ այն վնասը, որն առաջացել է պայմանագրում չնշված ցանկացած ռիսկի հետևանքով, այդ թվում՝

  • Ծառերի և մշակաբույսերի, դրանց մասերի հանկարծակի կոտրվածքներ կամ վնասում, եթե այն ապահովագրական պատահարի հետևանքով չէ, ներառյալ դրանց փտումը, ծառերի և դրանց մասերի վրա խոնավության, բորբոսի ի հայտ գալը,
  • ապահովագրված բերքի շուկայական արժեքի տատանման, ֆինանսական ցանկացած կորստի և/կամ վնասի հետևանքով՝ եկամտի կորուստ, հարկեր, տուրքեր, տուգանքներ, վարկային պարտավորություններ,
  • հալոցքի կամ հորդառատ անձրևների արդյունքում ստորգետնյա ջրերի հետևանքով առաջացած վնասը,
  • ցանկացած տեսակի աղտոտման, քիմիական կամ այլ կենսաբանական նյութերի հետևանքով առաջացած վնասը,
  • ծառերի և մշակաբույսերի հիվանդությունների, վնասատուների հետևանքով առաջացած վնասը,
  • hրդեհի հետևանքով առաջացած վնասը, որի պատճառ է հանդիսացել Ապահովադրի կամ այլ անձի կողմից կրակ վառելը, ներառյալ ապահովագրված բերքը ցրտահարությունից փրկելու նպատակով:
Ո՞ր մարզերում է գործում ապահովագրությունը

Գյուղատնտեսական ապահովագրությունը հասանելի է.

կարկտահարության և հրդեհ ռիսկերից ծիրանի և խաղողի ապահովագրության դեպքում` Արմավիր, Արարատ, Վայոց ձոր, Կոտայք, Տավուշ, Արագածոտն մարզերում,

կարկտահարության և հրդեհ ռիսկերից դեղձի, աշնանացան և/կամ գարնանացան հացահատիկի (ցորեն, գարի) ապահովագրության դեպքում՝  բոլոր մարզերում,

կարկտահարության ռիսկից խնձորի, աշնանացան և/կամ գարնանացան հացահատիկի (ցորեն, գարի) ապահովագրության դեպքում՝  բոլոր մարզերում,

գարնանային ցրտահարության ռիսկից ծիրանի, խաղողի և դեղձի ապահովագրության դեպքում՝ Արմավիր, Արարատ մարզերում:

Որքա՞ն է ապահովագրական գումարը

Պիլոտային փուլում գյուղատնեսը իրավունք ունի, որպես ապահովագրական գումար ընտրել Գործակալության անդամ ապահովագրական ընկերության կողմից առաջարկվող ծածկույթներից մեկը։ Այս ապահովագրական ծածկույթները հաշվարկվում են համաձայն գյուղատնտեսի կողմից արված բերքի արտադրական ծախսերի, այսինքն՝ այն ծախսերի, որոնք գյուղատնտեսը կատարում է մշակաբույսի մեկ տարվա խնամքի համար, սկսած վաղ գարնանային աշխատանքներից ամբողջ բուսաճի ընթացքում մինչև ուշ աշնանային վերջին աշխատանքները։ Ապահովագրավճարը կախված է լինելու ծախսերի մակարդակից, մասնավորապես՝ որքան բարձր է գյուղատնտեսի կողմից ընտրված ծածկույթը, այնքան բարձր է լինելու և՛ ապահովագրական ընկերությանը վճարվող գումարը և՛ առավելագույն հատուցման չափը։

Որքա՞ն է ապահովագրավճարի չափը

Ապահովագրավճարը որոշելու համար հաշվի են առնվում՝

 • Մշակաբույսի տեսակը (օրինակ՝ ծիրան),
 • Ռիսկի տեսակը (оրինակ՝ կարկուտ և հրդեհ և/կամ գարնանային ցրտահարում),
 • Ռիսկային գոտին՝ (Հիմք ընդունելով Հիդրոօդերևութաբանության ծառայության կողմից տրամադրված տեղեկատվությունը պիլոտային մարզերի բոլոր համայնքներին տրվել են ռիսկային կշիռներ կարկտահարության և գարնանային ցրտահարման համար։ Ապահովագրական սակագները կիրառվում են ըստ ռիսկային գոտու։ Յուրաքանչյուր համայնքի ռիսկային կշիռը ներկայացված է Գործակալության ապահովագրության պայմանների հավելված 2-ում
 • Ընտրած ապահովագրական ծածկույթ (ընտրվում է գյուղատնտեսի կողմից)
 • Հողատարածքի չափը (տրամադրվում է գյուղատնտեսի կողմից։ Այն դեպքերում, երբ գյուղատնտեսին պատկանող հողատարածքում աճում են 5 տարբեր մշակաբույսեր, գյուղացին պարտավոր է նշել մշակաբույսը և հողատարածը, որը ցանկանում է ապահովագրել):
 • Սուբսիդավորման չափը (ապահովագրավճարը սուբսիդավորվում է գարնանային ցրտահարությունից ապահովագրման դեպքում՝ 60%, իսկ կարկուտից և հրդեհից ապահովագրման դեպքում՝ 50%-ի չափով)։

Նույն մշակաբույսի և տարածքի համար կարկուտ և հրդեհ, գարնանային ցրտահարություն ռիսկերից միաժամանակ ապահովագրվելու դեպքում, ապահովագրության պայմանագրով սահմանված ապահովագրավճարի վրա կկիրառվի 10% զեղչ։

Եթե ես մշակում եմ իմ ընկերոջ հողատարածքը, կարո՞ղ եմ այն ապահովագրել

Այո, կարող եք:

Այս դեպքում նույնպես անհրաժեշտ կլինի ապահովագրական ընկերությանը ներկայացնել՝

 • Անձնագիր,
 • Հողատարածքի վարձակալության պայմանագիր,
 • Լրացված ապահովագրական դիմում
Որտեղի՞ց կարող եմ ձեռք բերել ապահովագրական պայմանագիր

Գյուղատնտեսական ապահովագրություն ձեռք բերելու համար կարող եք դիմել ստորև նշված Գործակալությանը անդամակցող երեք ապահովագրական ընկերություններին, ինչպես նաև նշված ընկերությունների մասնաճյուղերին.

 1. Սիլ Ինշուրանս ՓԲԸ,
 2. Ինգո Արմենիա ՓԲԸ,
 3. Ռոսգոսստրախ – Արմենիա ՓԲԸ:
Ի՞նչ անել ապահովագրական պատահար տեղի ունենալու դեպքում

Ապահովագրական պատահար տեղի ունենալու դեպքում ապահովադիրը կամ շահառուն/լիազորված անձը կամ այլ շահագրգիռ անձ պարտավոր է պատահարի մասին 48 ժամվա ընթացքում տեղեկացնել ապահովագրողին պայմանագրում նշված կոնտակտային տվյալներով:  Պատահարը տեղի ունենալուց հետո ոչ ուշ, քան 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում ապահովագրողին պետք է ներկայացնել ապահովագրական հատուցում ստանալու վերաբերյալ դիմում՝ նշելով պատահարի առաջացման պատճառները և հանգամանքները, ինչպես նաև ապահովադրի կամ շահառուի բանկային տվյալները՝ հատուցումը փոխանցումով ստանալու դեպքում:

Ում՞ կողմից է իրականացվում վնասի գնահատումը

Վնասի գնահատումը իրականացվում է Գյուղատնտեսության ապահովագրողների ազգային գործակալության կողմից որակավորված փորձագետի կողմից՝ ապահովագրական պատահարի պատճառները բացահայտելու և վնասի չափը որոշելու համար:

Վնասի գնահատում իրականացնելու համար փորձագետը  վճարվում է ապահովագրական ընկերությունների կողմից:

Ինչպե՞ս է հաշվարկվում վնասը

Վնասը հաշվարկվում է ըստ միջազգային խորհրդատուների կողմից մշակված հատուկ միջազգային փորձի համապատասխան մեթոդաբանությանը։

Իսկ եթե ես համաձայն չե՞մ արդյունքի հետ

Եթե առկա է անհամաձայնություն, ապա շահառուն կարող է դիմել Հայաստանի Հանրապետության Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակ՝ կրկնակի փորձաքննություն իրականացնելու համար։

Եթե կրկնակի փորձաքննության արդյունքները չեն բավարարում շահառուին , ապա հնարավոր է դիմել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով դատարան:

Ո՞վ է վճարելու կրկնակի փորձաքննության համար

Պայմանագրի կողմերից յուրաքանչյուրն իր կողմից կրկնակի փորձաքննություն պահանջելու դեպքում կրում է վնաս գնահատողի ծառայությունների ծախսերի վճարման պարտականությունը:

Ե՞րբ և ինչպե՞ս է կատարվում հատուցման փոխանցումը

Հիմնականում հատուցումը իրականացվում է բերքահավաքից հետո:

Բացառություն են կազմում այն դեպքերը, երբ տեղի է ունեցել բերքի ամբողջական վնաս (100%)։ Այս դեպքում հատուցումը կիրականացվի վնասից հետո։ Բոլոր դեպքերում հատուցումը կախված է երկու պայմաններից՝ վնասի գնահատման վերջնականացումից և ապահովագրական ընկերության կողմից իրականացվող ներքին գործընթացներից:

Ապահովադիրն ապահովագրական հատուցման ստացման համար սահմանված ժամկետում ապահովագրողին է ներկայացնում դիմում, ապահովադրի կամ շահառուի բանկային տվյալները՝ հատուցումը փոխանցումով ստանալու դեպքում:

Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ ապահովագրական պրոդուկտը գնելու համար

Ապահովագրական պայմանագրեր ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • Անձնագիր,
 • Հողամասի սեփականության վկայականը, վարձակալության պայմանագիրը կամ այլ իրավական փաստաթղթեր,
 • Լրացրած ապահովագրական դիմում:
Ի՞նչ է չհատուցվող գումարը

Չհատուցվող գումարն ապահովադրի մասնակցության չափն է վնասի հատուցմանը (կիրառվում է, որպեսզի գյուղատնտեսը նույնպես ունենա պատասխանատվություն բերքի նկատմամբ), որը սահմանվում է ապահովագրական գումարի նկատմամբ տոկոսային հարաբերակցությամբ: Պայմանագրով սահմանվում է 10 % ոչ պայմանական չհատուցվող գումար՝ ըստ յուրաքանչյուր հողատարածքի, որի չափով ապահովագրողը ազատվում է ապահովագրական հատուցում իրականացնելուց: 

Ինչու՞է կիրառվում չհատուցվող գումարը

Չհատուցվող գումարը կիրառվում է որպեսզի գյուղատնտեսը նույնպես ունենա պատասխանատվություն բերքի նկատմամբ, ինչպես նաև տեխնոլոգիական սխալների հանդեպ:

Ինչպե՞ս են գործում սուբսիդիաները

Գյուղատնտեսներին տրամադրվում է ապահովագրության պայմանագրով նախատեսված ապահովագրավճարի 50 – 60 տոկոսի չափով սուբսիդավորում (կախված ապահովագրական պրոդուկտի տեսակից)

Որքա՞ն են կազմում սուբսիդիաները

Սուբսիդիաները կազմում են 50% կարկուտի և հրդեհի դեպքում և 60% գարնանային ցրտահարման դեպքում:

Ե՞րբ կարող եմ գնել ապահովագրություն

Քանի որ այն եղանակային պայմանները, որոնց դեպքում կազմակերպվում է ապահովագրությունը սեզոնային է, վաճառքը իրականացվում է համաձայն ստորև ցանկի.

Մշակաբույս

 

Ռիսկ Վաճառքի

վերջնաժամկետ

 

Ապահովագրական

պայմանագրի գործողության

ժամկետ

Ծիրան

Կարկուտ և հրդեհ

Մարտ 25

Ապրիլ 1 – Օգոստոս 25

Գարնանային

ցրտահարում

Փետրվար 15

Մարտ 1 – Օգոստոս 25

Խաղող

Կարկուտ և հրդեհ

Մարտ 25

Ապրիլ 1 – Հոկտեմբեր 30

Գարնանային

ցրտահարում

Փետրվար 15

Մարտ 1 – Հոկտեմբեր 30

Խնձոր

Կարկուտ

Ապրիլ 20

Մայիս 1 – Հոկտեմբեր 10

(կամ պտղիկի ձևավորման և/կամ

ձևավորման փուլից ոչ շուտ)

Դեղձ

Կարկուտ և հրդեհ

Մարտ 20

Ապրիլ 1 – Հոկտեմբեր 10

Գարնանային

ցրտահարում

Փետրվար 15

Մարտ 1 – Հոկտեմբեր 10

Աշնանացան

ցորեն/գարի

Կարկուտ և հրդեհ

Մայիս 1

Ապրիլ 1 – Սեպտեմբեր 1

Գարնանացան

ցորեն/գարի

Կարկուտ և հրդեհ

Մայիս 1

Ապրիլ 1 – Հոկտեմբեր 1

(կամ ոչ շուտ քան գարնանացան

հացահատիկի թփակալման

ժամանակաշրջանից )

Արդյո՞ք ապահովագրություն ունենալն ավելի քիչ պատասխանատվություն է ենթադրում ինձ համար

Ոչ՝ տեխնոլոգիական գործընթացները պետք է պահպանվեն անկախ նրանից առկա է ապահովագրական պայմանագիր, թե ոչ։

Գյուղատնտեսը պետք է հասկանա, որ ապահովագրում է պրոդուկտը միայն կարկուտից, հրդեհից և գարնանային ցրտահարությունից հասցրած վնասից։ Գյուղատնտեսն է կրում պատասխանատվություն մնացած այլ գործոնների համար։

Եթե մեկ հեկտարի վրա ես ունեմ տարբեր ծառատեսակներ, ո՞վ է հաշվարկելու միայն ծիրանի տարածքը

Գյուղատնտեսը կարող է ապահովագրել միայն այն հողատարածքը, որտեղ առկա են հետևյալ մշակաբույսերը.

Ծիրան, խաղող, դեղձ, խնձոր, հացահատիկ (գարի, ցորեն):

Այս մասին գյուղատնտեսը պետք է նշի դիմումի մեջ:

Ապահովագրական կազմակերպությունը կարող է իրականացնել նախնական զննում՝ նախքան ապահովագրական պայմանագիր կնքելը (pre-insurance survey):

Կարո՞ղ եմ հրաժարվել պայմանագրից

Այո։

Ապահովադրի կողմից պայմանագրից վաղաժամկետ հրաժարվելու դեպքում, վերջինիս վերադարձվում է իր կողմից վճարված ապահովագրավճարը պայմանագրի չլրացած ժամկետին համամասնորեն՝  նվազեցնելով այդ պահին վճարված կամ վճարման ենթակա ապահովագրական հատուցման չափով: